Informations- och IT- säkerhetsansvarig (CISO)

Uniqruit söker nu till BDO:s svenska verksamhet en framtida Informations- och IT-säkerhetsansvarig (CISO) som kommer att vara delaktig i att leda informations- och IT-säkerhetsarbetet inom den svenska verksamheten, med ambition om att på sikt ta över rollen som CISO. Tjänsten är med placering på kontoret i Stockholm city med adress Sveavägen 53.

 

Som närmsta medarbetare till Informations- och IT-säkerhetsansvarig (CISO) är ditt fokus att innovera, vidareutveckla och stärka informations- och IT-säkerheten inom BDO samt att implementera och följa upp vårt ledningssystem för informationssäkerhet som bidrar till att stärka vårt fortsatta förtroende och konkurrenskraft. Du har en förmåga att kunna balansera säkerhetsnivå med affärsnytta för att vi ska kunna möta dagens och framtidens säkerhetsutmaningar bland annat genom säkerhetsintegrering i företags- och varumärkesstrategier, processer och teknikval.

 

I rollen kommer du tillsammans med CISO att:

 

 • Ansvara för utveckling och efterlevnad av ledningssystem för informationssäkerhet
 • Ge råd och stöd till verksamhet och IT-avdelning i frågor som rör BDO:s arbete med informations- och IT-säkerhet
 • Arbeta med frågor inom risk & compliance, exempelvis GDPR och vara intresserad att sätta sig in och förstå BDO:s affär
 • Identifiera, initiera, leda och aktivt delta i initiativ för att förbättra säkerheten.
 • Driva och projektleda implementering av förbättrade rutiner/lösningar samt stötta verksamheten att upprätta effektiva och säkra rutiner.
 • Agera stöd och kravställare för säkerhetsrelaterade processer ex. incident- och behörighetsprocesser men också relaterat till den fysiska säkerheten
 • Ansvara för kravställning och revision av externa leverantörer att de motsvarar de krav som BDO har på externa leverantörer
 • Följa upp informationssäkerhetsarbetet och göra nyckelkontroller gentemot affärsområdena Företagsservice, Revision, Skatt och Rådgivning inom BDO
 • Arbeta med utbildningar och öka förståelsen/kunskapen inom området och representera avdelningen i interna och externa forum

 

Din profil:

 • Universitetsutbildning med ca. 5 års erfarenhet inom liknade roller så som informationssäkerhet, dataskydd, cybersäkerhet eller IT-säkerhet.
 • Du kan ha arbetat som konsult inom revisionsbyrå emot informationssäkerhet och cyberrisker. Alternativt inom ett större företag eller inom bank och försäkring.
 • Aktivt drivit eller deltagit i förändringsprojekt inom informationssäkerhetsområdet
 • Som person har du god förmåga att fatta beslut, styra, projektleda och driva arbetet framåt.
 • Du är kommunikativ och pedagogisk och kan arbeta med personer på alla nivåer inom organisationen.
 • Du är lyhörd för behov och förstår vikten av att uppnå balansen mellan affärsnytta och säkerhetsnivå. Kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

BDO samarbetar i denna rekrytering med Uniqruit och alla ansökningar och CV’s skickas in på denna länk Jobs/uniqruit, med referens TD/26, intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras utav ansvarig rekryteringskonsult Tobias Danielsson på 0721-864773.

BDO är världens femte största revisions- och rådgivningsbyrå med 80 000 anställda i 162 länder. BDO i Sverige har ca 750 anställda på drygt 20 kontor med en familjär kultur som gör att varje medarbetare känner sig sedd. Vi satsar på individuell utveckling och förstår att du måste trivas för att utvecklas och utvecklas för att trivas. Hos BDO involveras du i hela kundprocessen vilket ger dig möjlighet att jobba nära våra kunder. Vårt breda tjänsteutbud innebär att vi kan hjälpa kunderna på många plan. Därmed växer både du, ditt team och vi som bolag. BDO värnar om balans mellan arbetsliv och privatliv hos våra medarbetare vilket gör det möjligt att kombinera ansvarsfullt arbete med familjeliv och fritid samt möjlighet för återhämtning mellan arbetstoppar. Vi erbjuder dig ett konkurrenskraftigt anställningserbjudande.

Ansvarig rekryterare

Antonia Dahlgren

antonia.dahlgren@bdo.se